گفت‌وگو با طراحان هاب شیراز (دکتر صفوی و مهندس نیک محمدی)