گفت‌وگو با طراحان هاب شیراز (دکتر صفوی و مهندس نیک محمدی)

شیراز- ایرنا- دانشگاه‌ها از بهترین محل‌ها برای تشکیل شتاب‌دهنده‌ها هستند؛ چراکه ایده‌ها و خلاقیت‌ها و همچنین آموزش‌های صحیح از مسیر دانشگاه بهتر محقق می‌شود، دانشگاه شیراز به‌تازگی با هدف حمایت از کسب‌وکارهای نوپا با ایده‌های نوآورانه به ارائه خدمات به اکوسیستم کارآفرینی کشور می‌پردازد.

شتاب‌دهنده دانشگاه شیراز در مسیر حمایت از نوآوری‌ها

شیراز- ایرنا- دانشگاه‌ها از بهترین محل‌ها برای تشکیل شتاب‌دهنده‌ها هستند؛ چراکه ایده‌ها و خلاقیت‌ها و همچنین آموزش‌های صحیح از مسیر دانشگاه بهتر محقق می‌شود، دانشگاه شیراز به‌تازگی با هدف حمایت از کسب‌وکارهای نوپا با ایده‌های نوآورانه به ارائه خدمات به اکوسیستم کارآفرینی کشور می‌پردازد.

فراخوان هاب شیراز، فرصتی برای جذب سرمایه

با انعقاد قراردادی که در مهرماه گذشته بین شرکت حرکت اول و شتاب‌دهنده مشترک همراه اول و دانشگاه شیراز، هاب شیراز منعقد شد، هاب شیراز فراخوانی به منظور شناسایی و حمایت کسب و کارهای نوپا، شرکت‌های دانش بنیان، نخبگان و تیم‌هایی که محصولی جهت معرفی در این فراخوان دارند را طراحی کرده است.

فراخوان هاب شیراز

فراخوان هاب شیراز؛ فرصتی برای جذب سرمایه کسب و کارهای نوپا

ورود حرکت اول به سرمایه‌گذاری در هاب شیراز

ورود حرکت اول به سرمایه‌گذاری در مراحل اولیه؛ انعقاد قرارداد همکاری بین هاب شیراز و حرکت اول برای حمایت از استارت‌آپ‌ها