فراخوان پذیرش هاب شیراز

مهلت ثبت نام این فراخوان به پایان رسیده است .
هم اکنون در حال ارزیابی تیم های ثبت نام شده می باشیم.


متعاقبا نتایج اوایل دی ماه اعلام خواهد شد.

philosophy_01-1
philosophy_01-2
philosophy_01-3
philosophy_01-4
philosophy_01-5
philosophy_01-6