فضای کار اشتراکی

فضای کار به چه شکل است؟

ما بخشی ازساختمان مدیریت دانشگاه شیراز را به محیطی پویا برای کار، خلاقیت، تمرکز و شبکه سازی، تبدیل کرده ایم، اینجا جایی است که همه با هم رشد می کنند. حضور در فضای کار اشتراکی هاب شیراز، تجربه ای است متفاوت با امکاناتی مناسب در مجاورت یکی از ارزشمندترین میراث فرهنگی جهان باغ ارم. فیری لنسر هستید یا یک تیم کسب و کار، اینجا مکانی است برای پایه گذاری و پیگیری کسب و کار شما.

قیمت بسته های پیشنهادی

برحسب نیاز خود انتخاب کنید

میز اشتراکی روزانه

ریال------
روزانه
 •  استفاده از اینترنت پر سرعت
 •  استفاده از نوشیدنی های گرم
 • استفاده از اتاق جلسات با تخفیف ۵۰ درصد
 •  استفاده از کمد با تخفیف ۵۰ درصد
 • دریافت تخفیف در استفاده از رویدادهای هاب
 •  استفاده از سالن پذیرایی

 

 

میز اشتراکی هفتگی

ریال-------
هقتگی
 •  استفاده از اینترنت پر سرعت
 •  استفاده از نوشیدنی های گرم
 •  مشاوره  4 ساعت در ماه
 • استفاده از اتاق جلسه VIP یک ساعت + سه ساعت استفاده از اتاق جلسه معمولی
 •  استفاده از کمد
 • امکان استفاده از پرینتر/ کپی / اسکنر
 • تخفیف در استفاده از رویدادهای هاب
 •  استفاده از سالن پذیرایی

میز اشتراکی ماهانه

ریال------
ماهانه
 •  استفاده از اینترنت VIP
 •  استفاده از اتاق جلسات VIP چهار  ساعت به بالا
 •  استفاده از نوشیدنی های گرم
 • امکان استفاده از پرینتر/ کپی / اسکنر
 •  استفاده از کمد
 • دریافت تخفیف در استفاده از رویدادهای هاب
 •  استفاده از سالن پذیرایی
 • بهره مندی از مشاوره و منتورینگ 6 ساعت در ماه

میز اشتراکی روزانه

ریال------
روزانه
 •  استفاده از اینترنت پر سرعت
 •  استفاده از نوشیدنی های گرم
 • استفاده از اتاق جلسات با تخفیف ۵۰ درصد
 •  استفاده از کمد با تخفیف ۵۰ درصد
 • دریافت تخفیف در استفاده از رویدادهای هاب
 •  استفاده از سالن پذیرایی

میز اشتراکی هفتگی

ریال------
هقتگی
 •  استفاده از اینترنت پر سرعت
 •  استفاده از نوشیدنی های گرم
 •  مشاوره  4 ساعت در ماه
 • استفاده از اتاق جلسه VIP یک ساعت + سه ساعت استفاده از اتاق جلسه معمولی
 •  استفاده از کمد
 • امکان استفاده از پرینتر/ کپی / اسکنر
 • تخفیف در استفاده از رویدادهای هاب
 •  استفاده از سالن پذیرایی

میز اشتراکی ماهانه

ریال-------
ماهانه
 •  استفاده از اینترنت VIP
 •  استفاده از اتاق جلسات VIP چهار  ساعت به بالا
 •  استفاده از نوشیدنی های گرم
 • امکان استفاده از پرینتر/ کپی / اسکنر
 •  استفاده از کمد
 • دریافت تخفیف در استفاده از رویدادهای هاب
 •  استفاده از سالن پذیرایی
 • بهره مندی از مشاوره و منتورینگ 6 ساعت در ماه

امکانات هاب شیراز

 • تخفیف رویدادها
 • تمیزکاری روزانه
 • اینترنت پرسرعت
 • اتاق جلسات
 • نوشیدنی گرم
 • ساعت کاری شناور
 • اتاق جلسات
 • شبکه سازی
 • فضای استراحت