فراخوان دوم مجموعه هاب شیراز

ضمن تشکر از شما جهت شرکت در دومین فراخوان پیش شتابدهی هاب شیراز ، خواهشمندیم جهت ثبت نام اولیه ، فرم زیر را کامل کنید