یکی دیگر از اجزای اکوسیستم استارتاپی که در شکل گیری و رشد استارتاپ ها نقش بسزایی ایفا می کند ، منتور (mentor) است . منتور تجربیات خود را در اختیار متخصصان جوان می گذارد و آن ها را در راهی تازه هدایت می کند تا به نتایج دلخواهشان برسند . در حقیقت منتور شخص با تجربه، آگاه و حرفه ای است که تجربه زیسته خود را در اختیار افراد کم تجربه منتی (mentee) می گذارد تا رشد سریع تری داشته باشند .

دکتر رضایی

دکتر رضایی

مشاور حقوقی

دکتر زهره عظیمی فر

دکتر زهره عظیمی فر

مدیر روابط عمومی دانشگاه شیراز

دکتر حسینی

دکتر حسینی

مشاور

دکتر عسکری فر

دکتر عسکری فر

مدیر امور اقتصادی دانشگاه شیراز

دکتر رضا وحید نیا

دکتر رضا وحید نیا

مشاور

دکتر حامد دهقان پور

دکتر حامد دهقان پور

مشاور تجاری سازی و انتقال فناوری