فضای کار اشتراکی هاب شیراز تنها جایی برای استقرار یک کسب و کار با هدف کاهش هزینه های جاری یک دفتر کار نیست! ما به هر فرد مستعد و توانمند در کنار امکانات یک فضای کار ، فرصت بهره مندی از مشاوره ، هم افزایی، اشتراک دانش و انتقال تجربه، خدمات جانبی و هر آنچه از یک “فضای کاری پویا” انتظار دارد را به او خواهیم داد . هر فرد در چنین فضایی می تواند یاد بگیرد، تجربه کند و ارتباطات خود را توسعه دهد .

رزرواسیون فضای اشتراکی

تیم

یک میز اختصاصی و 6 صندلی

اتاق جلسات(6 ساعت ماهانه)

اینترنت

اتاق استراحت و غذاخوری

قیمت: 4/500/000 تومان (ماهیانه)

 ✴ برای دانشجویان: 4/000/000 تومان

قبل از رزرو با کارشناسان مربوطه هماهنگی انجام شود.

فریلنسر

میز اشتراکی و یک صندلی

اتاق جلسات(4 ساعت ماهانه)

اینترنت

اتاق استراحت و غذاخوری

قیمت: 1/000/000 تومان (ماهیانه)

قبل از رزرو با کارشناسان مربوطه هماهنگی انجام شود.

رزرواسیون اتاق جلسات

اتاق جلسات

میز کنفرانس

30 صندلی

پروژکتور

اینترنت

وایت برد

(در صورت رزرو اتاق جلسات و عدم حضور در زمان مقرر شده، هزینه شما عودت نمی‌شود.)

قبل از رزرو با کارشناسان مربوطه هماهنگی انجام شود.