معرفی هاب شیراز

شرکت هاب شیراز با هدف تمرکز زدایی اکوسیستم کارآفرینی کشور و تقویت و غنی‌سازی زیست بوم کارآفرینی و نوآوری جنوب کشور به وسیله کشف، جذب و پرورش ایده‌ها و تیم‌های مستعد و فعال و همچنین کمک به توسعه شخصی و تقویت روحیه کارآفرینی فعالیت خود را آغاز نموده است.شرکت هاب شیراز ضمن ایجاد حلقه ارتباطی دانشگاهیان با صنایع در قطب جنوب کشور و با در نظر گرفتن حوزه‌های تمرکز شرکت کسب و کارهای نوپای حرکت اول، برنامه ویژه‌ای جهت شتابدهی تیم‌ها و کسب و کارهای نوپا در حوزه‌های سلامت دیجیتال، تجارت الکترونیکی ،آموزش الکترونیکی ،بازی و رسانه‌های دیجیتال و شهر هوشمندطرح‌ریزی نموده است
هاب شیراز تلاش میکند به رسالت خود که همانا توانمندسازی تیم‌های استارتاپی جنوب کشور از طریق رساندن ایده به محصول آماده ارائه به بازار و توسعه و اشاعه فرهنگ کارآفرینی در منطقه جنوب کشور جامه عمل بپوشاند

مأموریت هاب شیراز

توسعه فرهنگ کارآفرینی و ایفای نقش موثر در راستای اقتصاد مقاومتی

چشم انداز

تبدیل شدن به عنصر کلیدی در فضای کارآفرینی جنوب کشور

ارزش‌های کلیدی

رشد و توسعه کارآفرینی، چابک ، تامین سرمایه ، حمایت از کارآفرینان

اعضای هیئت مدیره هاب شیراز

محسن اسلامی

مهدی نصیری

سیدعلی اکبر صفوی

علی نیک محمدی

تیم هاب شیراز

امیر بهادرپور

کارشناس

شیدا هاشمی

کارشناس

آرش رعیتیان

کارشناس

احسان زینلی

امور مالی

لیدا زارعی

مدیر روابط عمومی

علی نیک محمدی

مدیرعامل