معرفی هاب شیراز

شرکت هاب شیراز با هدف تمرکز زدایی اکوسیستم کارآفرینی کشور و تقویت و غنی‌سازی زیست بوم کارآفرینی و نوآوری جنوب کشور به وسیله کشف، جذب و پرورش ایده‌ها و تیم‌های مستعد و فعال و همچنین کمک به توسعه شخصی و تقویت روحیه کارآفرینی فعالیت خود را آغاز نموده است.شرکت هاب شیراز ضمن ایجاد حلقه ارتباطی دانشگاهیان با صنایع در قطب جنوب کشور و با در نظر گرفتن حوزه‌های تمرکز شرکت کسب و کارهای نوپای حرکت اول، برنامه ویژه‌ای جهت شتابدهی تیم‌ها و کسب و کارهای نوپا در حوزه‌های سلامت دیجیتال، تجارت الکترونیکی ،آموزش الکترونیکی ،بازی و رسانه‌های دیجیتال و شهر هوشمندطرح‌ریزی نموده است
هاب شیراز تلاش میکند به رسالت خود که همانا توانمندسازی تیم‌های استارتاپی جنوب کشور از طریق رساندن ایده به محصول آماده ارائه به بازار و توسعه و اشاعه فرهنگ کارآفرینی در منطقه جنوب کشور جامه عمل بپوشاند

مأموریت هاب شیراز

توسعه فرهنگ کارآفرینی و ایفای نقش موثر در راستای اقتصاد مقاومتی

چشم انداز

تبدیل شدن به عنصر کلیدی در فضای کارآفرینی جنوب کشور

ارزش‌های کلیدی

رشد و توسعه کارآفرینی، چابک ، تامین سرمایه ، حمایت از کارآفرینان

اعضای هیئت مدیره هاب شیراز

محسن اسلامی

مهدی نصیری

سیدعلی اکبر صفوی

علی نیک محمدی

تیم هاب شیراز

امیر بهادرپور

کارشناس شتابدهی

شیدا هاشمی

کارشناس آموزش و برنامه ریزی

آرش رعیتیان

کارشناس شتابدهی

میلاد سامانی

کارشناس فناوری اطلاعات

احسان زینلی

امور مالی

لیدا زارعی

مدیر روابط عمومی

علی نیک محمدی

مدیرعامل