خدمات ارزشگذاری استارتاپ ها و کسب و کارهای نوپا

هاب شیراز در زمینه مشاوره و ارزش گذاری استارتاپ ها و کسب و کارهای نوپا و تهیه مستندات و گزارش های تحلیلی ارزش گذاری فعالیت دارد و در کنار کارآفرینان خواهد بود. کافی است با ثبت درخواست خود ، منتظر تماس کارشناسان هاب شیراز باشید.

فرآیند خدمات ارزش گذاری توسط هاب شیراز :

برگزاری جلسه آنلاین با بنیانگذاران کسب‌وکار

دریافت مستندات لازم برای ارزشگذاری استارتاپ

شبیه سازی و مدلسازی ارزش گذاری

نگارش گزارش و تشریح نتایج ارزشگذاری

مدل های به کار رفته در گزارش ارزشگذاری توسط هاب شیراز :

در گزارش تهیه شده توسط هاب شیراز با استفاده از روش های مختلف و متنوع ارزشگذاری ، به جنبه های مختلف کسب و کار پرداخته و در نهایت با استفاده از میانگین روش ها و رویکردهای مختلف نتایج بهینه ای را برای استارتاپ ها و کسب و کارها رقم می زند.

روش کارت‌های امتیازدهی

(Score Cards Method)

روش تنزیل جریان‌های نقدی

(Discounted Cash Flows Method)

روش ضرایب مالی مبتنی بر درآمد

(Adjusted Revenue Multiples Method)

روش سرمایه‌گذاری خطرپذیر

(Venture Capital Method)

روش ضرایب مالی مبتنی بر سود

(Adjusted EBITDA Multiples Method)

روش تجمیع عوامل ریسک

(Risk Factors Summation Method)

سولات متداول:​

بین 5 تا 7 روز پس از دریافت مستندات لازم برای ارزشگذاری

هزینه بسته به ابعاد پروژه مختلف است.

بسته به ماهیت پروژه و سطح بلوغ استارتاپ یا کسب و کار روش های مختلفی اعمال می شود.

بله – تا یک ماه پس از تحویل گزارش ، در صورت نیاز کارفرما امکان اعمال اصلاحات وجود خواهد داشت