منتورینگ

کوچینگ

یکی دیگر از اجزای اکوسیستم استارتاپی که در شکل گیری و رشد استارتاپ ها نقش بسزایی ایفا می کند ، منتور (mentor) است . منتور تجربیات خود را در اختیار متخصصان جوان می گذارد و آن ها را در راهی تازه هدایت می کند تا به نتایج دلخواهشان برسند . در حقیقت منتور شخص با تجربه، آگاه و حرفه ای است که تجربه زیسته خود را در اختیار افراد کم تجربه منتی (mentee) می گذارد تا رشد سریع تری داشته باشند .

منتور

بیزینس کوچ

D.M

D.M

VI

VI

UX

UX

AI

AI

 حقوقی

حقوقی

 بازاریابی

بازاریابی

 مالی

مالی

 تجاری سازی

تجاری سازی

وقت مشاوره

مشاوره مالی

مشاوره مالی

مشاوره حقوقی

مشاوره حقوقی

مشاوره بازاریابی

مشاوره بازاریابی

مشاوره تجاری سازی

مشاوره تجاری سازی

وقت مشاوره

دکتر حسینی

مشاور

Co-founder and CEO of Aptevoke AB. A new innovative start-up in MedTech…

دکتر علی رضایی

مشاور

سوابق تحصیلی کارشناسی حقوق از دانشگاه شیراز و کارشناسی ارشد حقوق خصوصی از دانشگاه شهبد بهشتی…

دکتر حامد دهقان پور

مشاور

خلاصه ای از رزومه در این بخش قرار خواهد گرفت ، خلاصه ای از رزومه در این بخش قرار خواهد گرفت ،خلاصه ای از رزومه در این بخش قرار خواهد گرفت ،خلاصه ای از رزومه در این بخش قرار خواهد گرفت ،خلاصه ای از رزومه در این بخش قرار خواهد گرفت(بزودی)

دکتر وحید نیا

مشاور

عضو هیئت علمی موسسه تکنولوژی بریتیس کلمبیا کانادا و مدیر پروژه اینترنت اشیا سوپرکلاستر فناوری های دیجیتال – اپراتور TELUSکانادا

دکتر کاظم عسگری فر

مشاور

خلاصه ای از رزومه در این بخش قرار خواهد گرفت ، خلاصه ای از رزومه در این بخش قرار خواهد گرفت ،خلاصه ای از رزومه در این بخش قرار خواهد گرفت ،خلاصه ای از رزومه در این بخش قرار خواهد گرفت ،خلاصه ای از رزومه در این بخش قرار خواهد گرفت(بزودی)

دکتر زهره عظیمی فر

مشاور

خلاصه ای از رزومه در این بخش قرار خواهد گرفت ، خلاصه ای از رزومه در این بخش قرار خواهد گرفت ،خلاصه ای از رزومه در این بخش قرار خواهد گرفت ،خلاصه ای از رزومه در این بخش قرار خواهد گرفت ،خلاصه ای از رزومه در این بخش قرار خواهد گرفت(بزودی)