منتورینگ

یکی دیگر از اجزای اکوسیستم استارتاپی که در شکل گیری و رشد استارتاپ ها نقش بسزایی ایفا می کند ، منتور (mentor) است . منتور تجربیات خود را در اختیار متخصصان جوان می گذارد و آن ها را در راهی تازه هدایت می کند تا به نتایج دلخواهشان برسند . در حقیقت منتور شخص با تجربه، آگاه و حرفه ای است که تجربه زیسته خود را در اختیار افراد کم تجربه منتی (mentee) می گذارد تا رشد سریع تری داشته باشند .

لطفا قبل از رزرو وقت  مشاوره با کارشناسان هاب شیراز هماهنگی های مربوطه انجام شود.

بیزنس کوچینگ

مربی نگاهی آینده نگر و راه حل محور دارد و هدفش به حداکثر رساندن پتانسیل های شخصی و حرفه ای فرد است . در نتیجه با پرسیدن سوال کمک می کند تا فرد خود به جواب سوالش برسد.

دکتر صفوی

دکتر صفوی

دکتر مختارنیا

دکتر مختارنیا

دکتر حسینی

دکتر حسینی

احسان تمیس

احسان تمیس

دکتر اسلامی

دکتر اسلامی

دکتر صفوی

دکتر صفوی

دکتر مختارنیا

دکتر مختارنیا

دکتر حسینی

دکتر حسینی

وقت مشاوره

دکتر حسینی

مشاور

Co-founder and CEO of Aptevoke AB. A new innovative start-up in MedTech…

دکتر علی رضایی

مشاور

سوابق تحصیلی کارشناسی حقوق از دانشگاه شیراز و کارشناسی ارشد حقوق خصوصی از دانشگاه شهبد بهشتی…

دکتر حامد دهقان پور

مشاور

خلاصه ای از رزومه در این بخش قرار خواهد گرفت ، خلاصه ای از رزومه در این بخش قرار خواهد گرفت ،خلاصه ای از رزومه در این بخش قرار خواهد گرفت ،خلاصه ای از رزومه در این بخش قرار خواهد گرفت ،خلاصه ای از رزومه در این بخش قرار خواهد گرفت(بزودی)

دکتر وحید نیا

مشاور

عضو هیئت علمی موسسه تکنولوژی بریتیس کلمبیا کانادا و مدیر پروژه اینترنت اشیا سوپرکلاستر فناوری های دیجیتال – اپراتور TELUSکانادا

دکتر کاظم عسگری فر

مشاور

خلاصه ای از رزومه در این بخش قرار خواهد گرفت ، خلاصه ای از رزومه در این بخش قرار خواهد گرفت ،خلاصه ای از رزومه در این بخش قرار خواهد گرفت ،خلاصه ای از رزومه در این بخش قرار خواهد گرفت ،خلاصه ای از رزومه در این بخش قرار خواهد گرفت(بزودی)

دکتر زهره عظیمی فر

مشاور

خلاصه ای از رزومه در این بخش قرار خواهد گرفت ، خلاصه ای از رزومه در این بخش قرار خواهد گرفت ،خلاصه ای از رزومه در این بخش قرار خواهد گرفت ،خلاصه ای از رزومه در این بخش قرار خواهد گرفت ،خلاصه ای از رزومه در این بخش قرار خواهد گرفت(بزودی)