بازدید عضو هیأت مدیره شرکت کسب و کار های نوپای حرکت اول از شتابدهنده هاب شیراز و تیم های تحت حمایت این شتابدهنده

جناب آقای حسین ملازاده، عضو هیأت مدیره شرکت کسب و کار های نوپای حرکت اول با حضور در محل شتابدهنده هاب شیراز از این مجموعه و استارتاپ های تحت حمایت آن بازدید به عمل آوردند.

به گزارش روابط عمومی شتابدهنده هاب شیراز، در جریان این بازدید، گفت وگوهایی با آقای نیک محمدی،مدیرعامل هاب شیراز و آقای اسلامی، رئیس هیئت مدیره هاب شیراز پیرو شرایط و وضعیت های تیم های تحت حمایت این شتابدهنده انجام شد که جناب آقای ملازاده ضمن قدردانی از تلاش های انجام شده در سال گذشته، عملکرد و نقش شتابدهنده هاب شیراز در اکوسیستم نوآوری و کارآفرینی کشور را مثبت ارزیابی نمودند.

در ادامه ایشان از تیم قهرمان کوچولو، تیم فعال در حوزه آموزش کودکان به ویژه کودکان خاص و طیف اوتیسم و محصول این استارتاپ تحت حمایت هاب شیراز بازدید کردند و به توضیحات خانم مریم ستار ، سرپرست تیم قهرمان کوچولو گوش فرادادند.

آقای ملازاده همچنین از استارتاپ ژئومارس که در حوزه پرینتر های سه بعدی و سرامیک ها مشغول به فعالیت هستند نیز بازدید به عمل آوردند و ضمن آشنایی با فرآیند کار این استارتاپ تحت حمایت هاب شیراز، به سرپرست این تیم پیشنهاداتی در مورد جذب سرمایه راند بعدی ارائه نمودند.

اشتراک گذاری:

ورود

هنوز عضو نشده اید؟