بازدید اعضای هیئت علمی دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه شیراز از شتاب‌دهنده هاب شیراز

در راستای ارتباط هرچه گسترده‌تر دانشگاه با اکوسیستم نوآوری ، جمعی از اعضای هیات‌علمی دانشگاه از شتابدهنده هاب شیراز بازدید کردند.

به‌گزارش روابط‌عمومی هاب شیراز، مدیر امور پژوهشی دانشگاه شیراز ، به‌همراه جمعی از اعضای هیات‌علمی این دانشگاه از دانشکده برق و کامپیوتر ، باهدف تعامل و همکاری بیشتر دانشگاهیان با فعالیت های شتابدهی و آموزشی از این شتابدهنده بازدید کرده و در جریان فعالیت های آن قرار گرفتند.

در این بازدید که به همت جناب آقای دکتر محمدحسین شیخی، مدیر امور پژوهشی دانشگاه شیراز، به‌عنوان نائب رئیس هیئت مدیره این شتابدهنده برگزار گردید، آقایان دکتر طیاری ، دکتر موسوی ، دکتر کشتکاران، دکتر فخر احمد و دکتر حمزه حضور داشتند.

در ابتدای بازدید آقای علی نیک محمدی ، مدیر عامل شتابدهنده هاب شیراز، به توضیح و تشریح نحوه فعالیت این شتابدهنده و معیار جذب تیم های نوآور و استارتاپی پرداختند. پس از آشنایی اولیه با حوزه فعالیت های هاب شیراز ، حاضرین با شرکت در پرسش و پاسخ به دید کاملی نسبت به نحوه شتابدهی این شتابدهنده دست پیدا کردند.


پیرو این بازدید مقرر شد در راستای تقویت ارتباط بین شتابدهنده هاب شیرازو دانشکده برق و کامیپوتر دانشگاه شیراز، در آینده فعالیت ها و همکاری های مشترک تعریف شده و دانشجویان با مقوله کارآفرینی و استارتاپ ها بیش از پیش ارتباط برقرار نمایند . از همین رو چهارمین فراخوان جذب ایده ها و تیم های استارتاپی از سراسر کشور، موسوم به لبخند چهارم به منظور ارائه فرصت به دانشجویان این دانشکده تا تاریخ 22 اردیبهشت ماه تمدید گردید.

اشتراک گذاری:

ورود

هنوز عضو نشده اید؟