آکادمی زبان 20plus

حوزه:

آموزش زبان های خارجی

تاسیس:

1400

وضعیت:

فعال

شعبه:

تهران/قشم

زبان را زندگی کن

Follow us

پلتفرم کدنویسی شده آنلاین جهت آموزش زبان انگلیسی و زبان های دیگر در محیط شبیه به محیط واقعی با استفاده از پادکست و ویدئو پادکست های محیط سازی شده برای تسلط و ادراک طبیعی زبان و همچنین استفاده از ابزار های کمکی جهت آموزش زبان در فضایی دور از خستگی همچون بازی.

اعضای تیم

مجتبی استوار

مجتبی استوار

مدیر آکادمی

علی پناهی

علی پناهی

مدیر واحد زبان انگلیسی