رزرواسیون کوچینگ بوتکمپ استارتاپی

به پایان رسید!

قوانین رزرو سیستم کوچینگ برای تیم های بوتکمپ استارتاپی ۱۴۰۰:

۱. زمان رزرو کوچ بایستی ۵ روز قبل از تاریخ جلسه کوچینگ باشد.

۲. فقط سرپرست تیم امکان رزرو سیستم کوچینگ را دارد.

۳. هر تیم در هفته فقط یک جلسه امکان استفاده از سیستم کوچینگ را داراست.

۴. تیم ها می توانند در طول هفته های متوالی از کوچ ها متفاوتی در برنامه خود استفاده کنند اما پیشنهاد ما استفاده از یک کوچ مشخص است.

۵. پنج جلسه اول کوچینگ بصورت بیسیک برنامه ریزی شده است و پنج جلسه دوم اختیاری بوده که در صورت نیاز تیم به ادامه جلسات با هماهنگی و با توجه به ملاحظات مشخص شده توسط هاب شیراز قابل استفاده است.

۶. در صورت رزرو یک کوچ( به دلیل پرداخت صورت گرفته به ایشان از طرف هاب شیراز) حضور سرپرست تیم در جلسه کوچینگ الزامی بوده و جلسه قابل کنسل کردن نمی باشد.

۷. در صورت عدم حضور سرپرست تیم در جلسه رزرو شده امکان دریافت کوچینگ در هفته های آتی منوط به پرداخت هزینه جلسه قبلی با هماهنگی شرکت هاب شیراز می باشد.

دوشنبه ها

فائزه پور رضایی

فائزه پور رضایی

Industrial Engineer & PCC Credential Candidate

ساعت ۱۷ تا ۱۸

علیرضا قزل

علیرضا قزل

HR Practitioner, Talent Coach, GTML, PHRi, PCC

ساعت ۱۶ تا ۱۷

محمد رضا احمدی

محمد رضا احمدی

Internal Coach at FANAP , ICF Certified Coach

فقط ۲۷ دی و ۱۱ بهمن ساعت ۱۷ تا ۱۸

مهسا ابراهیمی

مهسا ابراهیمی

Coach (ASTSH)

ساعت ۱۷ تا ۱۸

دکتر محمد مشایخی

دکتر محمد مشایخی

Ph.D. Electronics Engineering | Coaching & Mentoring | PMO | NPD | Tech business development | Agile

ساعت ۱۷ تا ۱۸

رزرواسیون کوچینگ بوتکمپ استارتاپی

پنجشنبه ها

فائزه پور رضایی

فائزه پور رضایی

Industrial Engineer & PCC Credential Candidate

ساعت ۹ تا ۱۰ ساعت ۱۱ تا ۱۲

عاطفه قربانی

عاطفه قربانی

Bank Credit Expert, Individual & organizational development coach, Acsth from FCA

ساعت ۸ تا ۹

ساعت ۱۱ تا ۱۲

محمد رضا احمدی

محمد رضا احمدی

Internal Coach at FANAP , ICF Certified Coach

فقط 14 بهمن و ۲۸ بهمن ساعت ۹ تا ۱۰ صبح

مهسا ابراهیمی

مهسا ابراهیمی

Coach (ASTSH)

ساعت ۸ تا ۹ ساعت ۱۱ تا ۱۲

مریم قربانی

مریم قربانی

Telecommunications Engineer, sound Engineer
professional coach graduated from FCA Academy, Talent & strengths Coach

ساعت 8 تا 9