فضای کار اشتراکی هاب شیراز تنها جایی برای استقرار یک کسب و کار با هدف کاهش هزینه های جاری یک دفتر کار نیست! ما به هر فرد مستعد و توانمند در کنار امکانات یک فضای کار ، فرصت بهره مندی از مشاوره ، هم افزایی، اشتراک دانش و انتقال تجربه، خدمات جانبی و هر آنچه از یک “فضای کاری پویا” انتظار دارد را به او خواهیم داد . هر فرد در چنین فضایی می تواند یاد بگیرد، تجربه کند و ارتباطات خود را توسعه دهد .

عضویت ثابت

پیشرفته

علاوه بر خدمات پایه از جمله:

خط تلفنی اختصاصی

کد پستی اختصاصی

اتاق جلسات(4 ساعت)

پایه

میز و فضای کار اشتراکی

اتاق جلسات(2 ساعت)

اینترنت

اتاق استراحت و غذاخوری

اتاق بازی (در حال احداث)

اتاق جلسات / کنفرانس

 لطفا قبل از خرید و پرداخت با پشتیبانی مجموعه هاب شیراز برای روز و ساعت هماهنگی انجام شود

فضای کار اشتراکی هاب شیراز تنها جایی برای استقرار یک کسب و کار با هدف کاهش هزینه های جاری یک دفتر کار نیست! ما به هر فرد مستعد و توانمند در کنار امکانات یک فضای کار ، فرصت بهره مندی از مشاوره ، هم افزایی، اشتراک دانش و انتقال تجربه، خدمات جانبی و هر آنچه از یک “فضای کاری پویا” انتظار دارد را به او خواهیم داد . هر فرد در چنین فضایی می تواند یاد بگیرد، تجربه کند و ارتباطات خود را توسعه دهد .

رزرواسیون فضای اشتراکی

تیم

یک میز اختصاصی و 6 صندلی

اتاق جلسات(8 ساعت ماهانه)

اینترنت

اتاق استراحت و غذاخوری

اتاق بازی (در حال احداث)

فریلنسر

میز اشتراکی و یک صندلی

اتاق جلسات(2 ساعت ماهانه)

اینترنت

اتاق استراحت و غذاخوری

اتاق بازی (در حال احداث)

رزرواسیون اتاق جلسات

اتاق جلسات

میز کنفرانس

30 صندلی

پروژکتور

اینترنت

وایت برد

(در صورت رزرو اتاق جلسات و عدم حضور در زمان مقرر شده،هزینه شما عودت نمی شود.)