خدمات ارزیابی طرح و ایده

با تشکر از درخواست شما لازم بذکر است برای شرکت در جلسه کمیته سرمایه گذاری می بایست در ابتدا هزینه مورد نظر را پرداخت نمایید و سپس کارشناسان هاب جهت تکمیل مدارک و مستندات جهت حضور در جلسه کمیته سرمایه گذاری با شما در ارتباط خواهند بود.