حامی دیابت

حوزه:

پزشکی

وضعیت:

فعال

شعبه:

تهران و شیراز

چتر حمایتی جامعه دیابت

Follow us

به عنوان یک مجموعه فعال در حوزه فناوری اطلاعات، همکاری با یک سازمان مردم نهاد حمایتی در زمینه ی دیابت، جهت غربالگری و نیز اطلاع رسانی بسته های آموزشی به بیماران، فرصتی فراهم کرد تا اعضای تیم از نزدیک با حجم کمبود دانش در حوزهی دیابت و روشهای پیشگیری و برخورد با عوارض آن در میان مخاطبان از یک سو و کمبود خدمات مناسب به بیماران از سوی دیگر آشنا شوند.
اعضای تیم که در میان بستگان نزدیک خود، افراد مبتلا به دیابت دارند، علاوه بر درگیری مستقیم و غیر مستقیم با مشکلات و عوارض دیابت در این افراد، در دوره ی شکل گیری ایده ی حامی دیابت، شاهد چالشهای جدی ایشان در مواجهه با عوارض بیماری دیابت بوده اند.
همچنین طی این مدت با نهادها و مجموعه هایی آشنا شدیم که با هدف ارائه خدمت به مبتلایان دیابت شکل گرفته اند لیکن در دسترسی به مخاطبینی از جامعه دیابتی که به این خدمات نیاز دارند با مشکل مواجه هستند.
شرایط موجود در کشور از یک سو و شرایط مشابه در کشورهای منطقه که دارای قرابت فرهنگی و نزدیکی جغرافیایی با ایران، ما را بر آن داشت تا با شکل دهی ایده ی حامی دیابت، تلاش نمائیم با استفاده از ظرفیت های فاوا، بستری برای تسهیل ارتباطی دو سویه میان خدمت گیرندگان و خدمت دهندگان حوزه ی دیابت فراهم سازیم.

اعضای تیم

ناهید شیروانی

ناهید شیروانی

مدیر روابط عمومی

محمدرضا غلامی

محمدرضا غلامی

کارشناس امنیت سایبری

محمد علی نیک نسار

محمد علی نیک نسار

هم بنیانگذار و مدیر

محمد غفوری

محمد غفوری

کارشناس voip

علی یوسف زاده

علی یوسف زاده

مدیرمحصول

رضا نادری

رضا نادری

هم بنیانگذار و مدیر سرمایه گذاری