بوت کمپ اینترنت اشیا 1402

کد تخفیف 55 درصدی هاب شیراز : SHIRAZ402

کد تخفیف 55 درصدی هاب‌شیراز فقط مختص دوره حضوری می‌باشد و دوره حضوری همزمان با شروع بوت کمپ در تاریخ 18 مرداد در هاب‌شیراز به آدرس خیابان جمهوری، ساختمان مدیریت دانشگاه شیراز، برج نوآوری، طبقه هشتم برگزار می گردد.