چهارمین فراخوان حمایت از استارتاپ‌ها

فراخوان لبخند چهارم

شتابدهنده هاب شیراز به منظور حمایت از استارتاپ‌ها و کسب و کارهای نوپای سراسر کشور از تمامی تیم‌های فعال در حوزه‌های سلامت همراه، تجارت الکترونیکی، آموزش الکترونیکی و تولید محتوا، بازی و رسانه دیجیتال و شهر هوشمند دعوت می کند تا با شرکت در چهارمین فراخوان پیش‌شتابدهی این شتاب‌دهنده، فرصت استفاده از حمایت‌های مادی و معنوی همراه اول و دانشگاه شیراز کسب نمایند .