تیم بررسی آنلاین تکامل کودکان ( نی نی تست )

حوزه:

سلامت همراه و الکترونیک

تاسیس:

1400

وضعیت:

فعال

شعبه:

شیراز

توسعه پایدار با زیربنای تکامل کودکی

Follow us

بررسی تکاملی کودکان که از بررسی های ضروری و دوره ای کودکان است نیازمند ابزاری است که این بررسی را اسان ،در دسترس و تا حد امکان ساده کند و هزینه های رفت و آمد ،چاپ کاغذ و سایر هزینه ها را از بین ببرد و متخصصین را در ارزیابی تکاملی کودک با خودکار کردن فرایندهای تکراری و از بین بردن زمان مورد نیاز برای بررسی کمک کند .این اهداف با برنامه نویسی وب سایت نی نی تست به دست امده است .

در این مرحله ما نیازمند بازاریابی و معرفی وب سایت به خانواده ها ،والدین و جذب همکاری  پزشکان  وموسسات تشخیصی و درمانی و افزایش کیفیت و کمیت اطلاع رسانی هستیم .

اعضای تیم

کریم دلاوری

کریم دلاوری

مدیر و بنیانگذار

حسین رضوی

حسین رضوی

برنامه نویس فرانت اند و بک اند

سجاد دلاروی

سجاد دلاروی

مشاوره و برنامه ریزی بازاریابی