دوره آموزش نسل پنجم موبایل

سرفصلهای روز اول ( دکتر فرخی) 1.مقدمه 2.اکوسیستم نسل پنج در دنیا و آخرین امار شبکه ها ، ترمینالها 3.معرفی…

19
200,000تومان