بوتکمپ استارتاپی IOT/5G/LTE

بوت کمپ استارتاپی 5G و اینترنت اشیا (۵g/LTE/IOT) 1400، با چشم انداز ارتقای اکوسیستم استارتاپی کشور در زمینه 5G و…

53
2,500,000تومان