قله‌ها و دره‌های کارآفرینی

اگر در رویایتان در فکر راه اندازی یک کسب و کار هستید اما از بیان آن هراسانید، اگر نمیدانید در…

10
350,000تومان

قله‌ها و دره‌های کارآفرینی – انلاین

اگر در رویایتان در فکر راه اندازی یک کسب و کار هستید اما از بیان آن هراسانید، اگر نمیدانید در…

5
200,000تومان