کارگاه کار تیمی – انلاین

یافتن راه‌حل‌های خلاق و جدید برای مسائل پیچیده سازمان‌های امروز، هر روز دشوارتر می‌شود. از این رو افراد و بخش‌های…

11
150,000تومان

کارگاه کار تیمی – حضوری

یافتن راه‌حل‌های خلاق و جدید برای مسائل پیچیده سازمان‌های امروز، هر روز دشوارتر می‌شود. از این رو افراد و بخش‌های…

7
250,000تومان