167
80,000تومان

ارز دیجیتال

سرفصل های مقدماتی آشنایی با بلاکچین و رمزارزها دوره 3 ساعته نخست : تکنولوژی بلاکچین و دفتر کل توزیع شده…

8
200,000تومان

بوتکمپ استارتاپی IOT/5G/LTE

بوت کمپ استارتاپی 5G و اینترنت اشیا (۵g/LTE/IOT) 1400، با چشم انداز ارتقای اکوسیستم استارتاپی کشور در زمینه 5G و…

53
2,500,000تومان