توضیحات رویداد استارتاپی و سرمایه‌گذاری سلامت دیجیتال شیراز

این نمایشگاه مکانی جهت شبکه‌سازی و تبادل اطلاعات است. نمایشگاه استارتاپی و دانش‌بنیان سلامت دیجیتال شیراز از تاریخ ۴ الی ۶ بهمن ماه در جهاد دانشگاهی شیراز برگزار خواهد شد و میزبان استارتاپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان حوزه سلامت دیجیتال خواهد بود.

امکانات غرفه

امکانات غرفه برای هر تیم شامل یک کانتر و صندلی، یک لایت‌باکس، میان‌وعده و پذیرایی است.

برای پیش ثبت‌نام در رویداد کلیک کنید

این نمایشگاه مکانی جهت شبکه‌سازی و تبادل اطلاعات است. نمایشگاه استارتاپی و دانش‌بنیان سلامت دیجیتال شیراز از تاریخ ۴ الی ۶ بهمن ماه در جهاد دانشگاهی شیراز برگزار خواهد شد و میزبان استارتاپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان حوزه سلامت دیجیتال خواهد بود.

امکانات غرفه برای هر تیم شامل یک کانتر و صندلی، یک لایت‌باکس و میان‌وعده و پذیرایی است.

امکانات غرفه برای هر تیم شامل یک کانتر و صندلی، یک لایت‌باکس و میان‌وعده و پذیرایی است.