رزرواسیون منتورینگ بوتکمپ استارتاپی

به پایان رسید!

قوانین رزرو سیستم منتورینگ برای تیم های بوتکمپ استارتاپی ۱۴۰۰:

۱. زمان رزرو منتور ۵ روز قبل از تاریخ جلسه منتورینگ می باشد.

۲. مدیر تیم امکان رزرو سیستم منتورینگ را دارد.

۳. هر تیم در هفته فقط یک جلسه امکان استفاده از منتورینگ را داراست.

۴. تیم ها می توانند با توجه به نیاز خود در طول هفته های متوالی از منتورهای متفاوتی در برنامه خود استفاده کنند.

۵. استفاده بیش از یک جلسه در هفته از سیستم منتورینگ با هماهنگی و با توجه به ملاحظات مشخص شده توسط هاب شیراز قابل استفاده است.

۶. در صورت رزرو یک منتور( به دلیل پرداخت صورت گرفته به ایشان از طرف هاب شیراز) حضور سرپرست تیم در جلسه الزامی بوده و جلسه قابل کنسل کردن نمی باشد

۷. در صورت عدم حضور سرپرست تیم در جلسه رزرو شده امکان دریافت منتورینگ در هفته های آتی منوط به پرداخت هزینه جلسه قبلی با هماهنگی شرکت هاب شیراز می باشد

دکتر مجتبی حسینی

دکتر مجتبی حسینی

co-founder and CEO of Aptevoke AB. A new innovative start-up in MedTech

منتور سلامت هوشمند

دکتر فرهاد توکل همدانی

دکتر فرهاد توکل همدانی

Founder and Editor at Vapps

منتور شهر هوشمند

مهندس مهدی معظمی پیرو

مهندس مهدی معظمی پیرو

MCI Network Technology Solution
Strategy Manager
Startup Bootcamp Designer & Director

منتور IOT & 5G

دکتر امیرحسین جعفری

دکتر امیرحسین جعفری

Ph.D., Telecommunication Roadmap and Solution specialist

منتور 5G

دکتر محمد مشایخی

دکتر محمد مشایخی

Ph.D. Electronics Engineering | Coaching & Mentoring | PMO | NPD | Tech business development | Agile

منتور توسعه محصول

دکتر فریناز مقتدری

دکتر فریناز مقتدری

CEO, Department of Smart Cities Development, Urban Planning and Architecture Research Centre of Iran

منتور شهر هوشمند

حامد بهشتی

حامد بهشتی

financial analyst

منتور بیزینس پلن

کیوان محیط مافی

کیوان محیط مافی

i help you build and lead a talented agile team to develop a visionary business on a scalable tech platform

منتور تجارت الکترونیکی / چابک / مدیریت محصول

مهندس منصوره حاج محمدحسینی

مهندس منصوره حاج محمدحسینی

customer Loyalty Manager at Hamrah-e-Aval MCI

مدیریت تجربه مشتری

داوود دهقان

داوود دهقان

بنیانگذار 7mobile.ir و Moshavernet.com | هم‌بنیانگذار isafahnplus

منتور کسب و کار و Ecommerce

دکتر قشونی

دکتر قشونی

Experienced Management with a demonstrated history of working in the marketing and advertising industry. Skilled in Research, Marketing Management, Strategic Planning, Leadership, and Project Management

منتور توسعه بازار و تبلیغات

دکتر رضایی

دکتر رضایی

کارشناسی حقوق از دانشگاه شیراز و کارشناسی ارشد حقوق خصوصی از دانشگاه شهبد بهشتی…

منتور حقوقی