زپ

حوزه:

حمل و نقل

تاسیس:

1399

وضعیت:

فعال

شعبه:

شیراز

Follow us

حمل و نقل و جابه‌جایی کارکنان، تولیدات و مواد مختلف، توسط مکانیزمهای گوناگون، از جنبه‌های اصلی حیات یک سازمان است و ساماندهی حمل و نقل و انتقالات از نیازهای اولیه هر سازمان سالم و کارامد به شمار می‌آید، در غیر اینصورت سازمان هر روز هزینه هنگفتی را به دلیل ناکار آمدی و ضعف حمل و نقل‌های درون و یا بیرون فنس، می‌پردازد ،که از جمله اینها اتلاف وقت، منابع، مشکلات زیست محیطی، بهداشتی، روانی، اجتماعی، کاهش تولید و نظایر اینهاست. .

از این رو لازم است اطلاعات معتبر و به روز به راحتی در دسترس باشد چرا که نبود اطلاعات مناسب می‌تواند مانع از تصمیم گیری برتر گردد. بنابراین اطلاعات مربوط به شبکه های حمل و نقل درون و بیرون فنس و برنامه‌ریزی‌های مربوطه به این حمل و نقل‌ها می‌بایستی با بهره برداری از سیستم اطلاعات جغرافیایی به نرم افزارهای مختلف و موجود در این سیستم معرفی گردد. اغلب این داده‌های مربوط به حمل و نقل شامل وضعیت لحظه اي، اطلاعات راننده، خودرو، پیمانکار و ترددها، مسائل ایمنی و شرایط مسیرها و موارد مشابه خواهد بود.

تسهیل در حمل و نقل و جابجایی کارکنان در ماموریت های محل کار یکی از مهمترین فرایندهایی به شمار می رود که در رفع نیازهای اجتماعی، اقتصادی و همچنین آسایش خیال کارکنان در روند افزایش بهره وری تاثیر مستقیم دارد. و به همین ترتیب انواع سیستم های حمل و نقل باید شرایطی از قبیل ایمنی و راحتی برای کارکنان فراهم نمایند و نیاز است بکارگیری این سیستم ها  از لحاظ اقتصادی نیز برای شرکت توجیه پذیر باشد. از طرفی سیستم حمل و نقل در مجموعه مورد نظر باید در جایگاه مناسب خود قرار گیرد و در حوزه مسؤولیت خویش به نحو مناسبی انجام وظیفه نماید، تا کارایی کل سیستم بهینه گردد.

بدین ترتیب ضروریست که برای بالا بردن بهره‌وری و افزایش کنترل بر منابع مورد نیاز برای حمل و نقل مناسب و همچنین مدیریت یکپارچه و کارامد بر حمل و نقل های ماموریتی کارکنان و پایش مسیرها،رانندگان،پیمانکاران، سیستمی نرم افزاری تهیه و مورد استفاده قرار گیرد.

هدف از پیاده سازی این سامانه، ارتقای وضعیت عملکرد ناوگان حمل و نقل کارکنان از طریق سامانه هوشمند و ارزیابی عملکرد واحدهای تابعه، اصلاح فرآیندها و همچنین برنامه ریزی و استمرار خدمات در شرایط مختلف و در زمان بحران در جهت منطقی سازی هزینه از طریق کنترل سیستمی می باشد . علاوه بر اهداف ذکر شده، سامانه مذکور اهداف عملکردی زیر را نیز مد نظر دارد:

  1. مدیریت و پایش وضعیت لحظه اي خودروها با پایش موقعیت، مسیر تردد، مسافت و سرعت در لحظه و نمایش اطلاعات راننده و خودرو وپیمانکار مربوطه
  2. کاهش زمان سفر
  3. افزایش رضایتمندی پرسنل و رانندگان
  4. بهینه سازی مصرف سوخت
  5. بهینه سازی مدیریت مسیریابی سرویس ها و اختصاص مسافر به ناوگان
  6. مدیریت کارکرد و ماموریت های خودروها و رانندگان

 

اعضای تیم

مریم عسکری

سامان هوشمندی

سامان هوشمندی

موسس