بازدید برخی از اعضای شورای اسلامی شهر و شهرداران منطقه 2 و 8 شیراز از شتاب‌دهنده هاب شیراز و استارتاپ ژئو مارس

به گزارش روابط عمومی هاب شیراز، روز چهارشنبه مورخ 4 آبانماه 1401 آقایان نصیری و کیانی رحیمی از اعضای محترم شورای اسلامی شهر شیراز با همراهی تعدادی از شهرداران و معاونین شهرداری ، از شتابدهنده هاب شیراز و استارتاپ تحت حمایتش ، ژئومارس، بازدید به عمل آوردند .

در این بازدید جناب آقای تولایی، شهردار محترم منطقه 2 شیراز، جناب آقای مصلی نژاد، شهردار محترم منطقه 8 شیراز، جناب آقای مظفری، رئیس محترم سازمان سیما و منظر شهرداری شیراز، جناب آقای حسین زاده، معاون محترم سازمان سیما و منظر شهرداری شیراز ، جناب آقای منفرد، معاون محترم خدمات شهری منطقه 2 شیراز، جناب آقای قاسمی، مسئول محترم بازرسی منطقه 2 شیراز و سرکار خانم جعفری، مشاور محترم شهردار شیراز ایشان را همراهی نمودند.

در این بازدید جناب آقای علی نیک محمدی، مدیرعامل هاب شیراز ضمن عرض خیر مقدم به مهمانان، گزارش کاملی درباره فعالیت های این شتابدهنده و توضیحاتی در خصوص اثر گذار بودن فعالیت های انجام شده بر اکوسیستم کارآفرینی و نوآوری جنوب کشور و حمایت های شرکت کسب و کار های نوپای حرکت اول، بازوی سرمایه گذاری خطرپذیر همراه اول و دانشگاه شیراز ایراد فرمودند.

در ادامه هیئت همراه با حضور در دره فناوری دانشگاه شیراز ، از نزدیک با پروژه درخت لبخند آشنا شده و برای تخصیص 40 اصله نهال در راستای توسعه این طرح عام المنفعه و پایدار قول مساعدت دادند.

 سپس هیئت همراه از استارتاپ ژئومارس که تحت حمایت شتابدهنده هاب شیراز مشغول به فعالیت در حوزه پرینتر های ساختمانی می باشد، بازدید به عمل آورده و ضمن آشنایی با خدمات و محصولات آن ها، امکان حمایت و استفاده از خدمات و محصولات این استارتاپ در حوزه شهری را بررسی نمودند. امید است تعاملات و ارتباطات بیشتر مدیران ارشد هردو نهاد زمینه توسعه و شکوفایی بیشتر تیم های تحت حمایت هاب شیراز فراهم گردد.

اشتراک گذاری:

دیدگاهتان را بنویسید

ورود

هنوز عضو نشده اید؟