بازدید مدیران ارشد همراه اول از شتابدهنده هاب شیراز

روز شنبه مورخ 20 آذرماه 1400 جناب آقای بلوک آذری، معاون محترم توسعه سازمان و سرمایه انسانی شرکت معظم همراه اول با همراهی تعدادی از مدیران این سازمان ، از شتابدهنده هاب شیراز بازدید به عمل آوردند .

در این بازدید جناب آقای حکاکان، مدیرکل محترم عملیات منابع انسانی همراه اول ، جناب آقای سبحانی، مدیرعامل محترم موسسه رفاه اول و جناب آقای کارگر شریف ،مدیرکل محترم منابع انسانی همراه اول ایشان را همراهی نمودند.

در این بازدید جناب آقای علی نیک محمدی، مدیرعامل هاب شیراز ضمن عرض خیر مقدم به مهمانان، گزارش کاملی درباره فعالیت های این شتابدهنده ارائه کردند

همچنین رئیس هیئت مدیره این شرکت، جناب آقای دکتر اسلامی نیز توضیحاتی در خصوص اثر گذار بودن فعالیت های انجام شده بر اکوسیستم کارآفرینی و نوآوری جنوب کشور و حمایت های شرکت معظم همراه اول ایراد فرمودند.

سپس هیئت همراه از تیم های حاضر در شتابدهنده هاب شیراز بازدید به عمل آورده و ضمن آشنایی با خدمات و محصولات آن ها، امکان حمایت و استفاده از استارتاپ های آنها در شرکت همراه اول بررسی گردید. امید است تعاملات و ارتباطات بیشتر مدیران ارشد هردو شرکت زمینه توسعه و شکوفایی بیشتر تیم های تحت حمایت هاب شیراز فراهم گردد.

اشتراک گذاری:

ورود

هنوز عضو نشده اید؟