بازدید شورای اسلامی شهر شیراز و ریاست محترم دانشگاه شیراز

بازدید شورای اسلامی شهر شیراز و ریاست محترم دانشگاه شیراز و معاونانشان از شتابدهنده هاب شیراز اعضای شورای اسلامی شهر شیراز با حضور در شتابدهنده هاب شیراز ضمن ملاقات و برگزاری جلسه با آقای مهندس نیک محمدی، مدیرعامل شتابدهنده هاب شیراز، از فضای این مرکز و تیم های مستقر بازدید کرد.

در این جلسه ضمن ارائه گزارش عملکرد شتابدهنده  توسط مدیرعامل هاب شیراز ، در خصوص نحوه تعامل و ارتباطات بیشتر دومجموعه و توسعه و توانمند سازی تیم های استارتاپی فعال در شهر شیراز و استان فارس در قالب همکاری های مشترک بحث و گفتگو صورت گرفت.

در خلال این بازدید ریاست دانشگاه شیراز و معاونانش نیز از تیم های مستقر در شتابدهنده هاب شیراز بازدید به عمل آورده و به صحبتهای آنان گوش دادند. امید است با همکاری این دو نهاد استارتاپ ها و کسب و کار های نوپای جنوب کشور بتوانند فرصت های بیشتری برای توسعه خود بدست آورند .

اشتراک گذاری:

ورود

هنوز عضو نشده اید؟