بازدید رئیس پارک علمی و فناوری فارس از استارتاپ ژئومارس

دکتر امین رضا ذوالقدر رئیس  پارک علم و فناوری فارس به همراه دکتر علی اکبر صفوی، بیزینس کوچ تیم ژئومارس، جناب مهندس نیک محمدی، مدیرعامل هاب شیراز در یازدهمین روز اردیبهشت ماه 1401 از استارتاپ ژئومارس، مستقر در دره فناوری دانشگاه شیراز بازدید نمودند. 

به گزارش روابط عمومی شتابدهنده هاب شیراز، استارتاپ ژئومارس از تیم های تحت حمایت هاب شیراز می باشد که با شرکت در دومین فراخوان هاب شیراز ( لبخند دوم) وگذراندن دوره بوت آپ و دریافت گرنت در مرحله پیش شتابدهی توانستند نظرات کمیته سرمایه گذاری را جلب نمایند. این تیم پس از ورود به سبد سرمایه گذاری هاب شیراز تا کنون با جذب حمایت های نقدی و غیرنقدی نظیر منتورینگ ، کوچینگ و استقرار در دره فناوری دانشگاه شیراز از سمت این شتابدهنده توانسته اند به دستاورد های بسزایی دست یابند.  

دکتر امین رضا ذوالقدر ضمن بازدید از استارتاپ ژئومارس بر توسعه توانمندی ، های این استارتاپ در حوزه هوشمند سازی صنعت ساختمان تاکید نمود و گفت: باید  به گونه ای عمل کنیم تا دستاورد های این  استارتاپ بیشتر معرفی شود و این دستاوردها ناشناخته نماند .

 وی ضمن بازدید از این مجموعه و آشنایی با توانمندی ها و محصولات این استارتاپ و شنیدن توضیحات همراهان، قول مساعدی  جهت پیشبرد اهداف این استارتا پ و کاهش موانع در مسیر آن ها به اعضای این تیم دادند.

در این بازدید جناب دکتر صفوی و مهندس نیک محمدی نحوه فعالیت هاب و تعامل با تیم های این شتابدهنده را به رئیس پارک علم و فناوری فارس توضیح دادند. دکتر ذوالقدر با اذعان به نقش موثر شتابدهنده هاب شیراز در توسعه این استارتاپ ، ابراز امیدواری نمودند تا با قعالیت هرچه بیشتر این شتابدهنده، شاهد رشد و شکوفایی بیش از پیش اکوسیستم نوآوری و فناوری استان فارس و جنوب کشورباشیم. 

اشتراک گذاری:

ورود

هنوز عضو نشده اید؟